Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI.

Stichting A-Part Dagbesteding heeft bij de belastingdienst een aanvraag ingediend om te worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI.

Ter motivering hiervan publiceren wij hieronder ter aanvulling de volgende gegevens:

Handelsregister

Statutaire naam: Stichting A-part Dagbesteding
KvK-nummer: 65963539
RSIN: 856335745
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire zetel: gemeente Boekel
Stichting adres: Tooverkamp 11 5411 RP Zeeland
Postadres/secretariaat: idem
Telefoonnummers: 0486-254993
Internetadres: www.a-part.nu
E-mailadres: info@a-part.nu
Eerste inschrijving handelsregister: 04-05-2016
Datum akte van oprichting: 27-04-2016

Doelstelling

Exploitatie van een zorgboerderij (dagbesteding) ten behoeve van de zorg voor mensen met een beperking

Actueel beleidsplan

Klik hier voor het actuele beleidsplan.

Bestuur

voorzitter Dhr. M.H. Makkinga
secretaris Mevr. I.W. de Wit – Postma
penningmeester Dhr. J.M. de Wit
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten

SBI-code: 8720. Exploitatie van een zorgboerderij (dagbesteding) ten behoeve van de zorg voor mensen met een beperking

Financiële gegevens

Klik hier voor de begroting 2016-2017 van de Stichting A-part Dagbesteding