Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer je bij D’s Anders wilt komen logeren, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Wij komen bij jou thuis om kennis te maken met jou en jouw ouders. Het intakegesprek geeft ons, als begeleiders, beter inzicht in de begeleiding die er nodig is. Verder leggen wij uit hoe het logeren in zijn werk gaat en wat jij ervan mag verwachten. Ook leggen wij uit dat de opgave van de logeerweekeinden per kwartaal geschiedt.
Vervolgens krijg jij van ons inschrijfformulieren, die jij, samen met jouw ouders, invult en aan ons terugstuurt. Als de inschrijfformulieren bij ons, ondertekend, teruggekomen zijn ben jij bij ons ingeschreven. Daarna delen wij jou in voor de weekeinden.

Aan de hand van het inschrijfformulier kunnen we bekijken in welke groep jij zou passen. Jij wordt dan op de lijst geplaatst. Zodra er een passende groep gevormd is van 3 à 4 jongeren wordt er een nieuwe groep gestart.
Natuurlijk is er ook alle tijd en ruimte voor jouw vragen!

Hoewel wij ons uiterste best doen de groepen zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen, kan alleen de praktijk leren of het ook daadwerkelijk klikt tussen jou, de andere jongeren en de begeleiding. Daarom is het eerste weekeind een ervaringsweekend. Is het jou, en jouw ouders, goed bevallen, dan vragen wij jou een logeerovereenkomst voor onbepaalde tijd te tekenen, met een opzegtermijn van twee maanden. Op die manier kunnen wij de continuïteit in de groep waarborgen en wordt het logeren voor jou steeds vertrouwder.