Financiering

Stichting A-part wonen is een particulier initiatief. Het wonen bij A-part moet daarom gefinancierd worden uit een Persoonsgebonden budget (PGB).

Mocht u er over denken om bij ons te komen wonen en u heeft nog geen betaling vanuit PGB, maar bijvoorbeeld een Persoonsvolgend budget (PVB) of zorg in natura (ZIN), dan kunnen wij u helpen om dit om te zetten naar PGB.

Begrippenlijst

Persoonsvolgend budget (PVB)

Geld ten behoeve van zorg voor een gehandicapte dat weliswaar aan een instelling wordt uitgekeerd, maar dat met de gehandicapte ‘meeverhuist’ als deze, vanwege veranderingen in zijn zorgbehoefte, naar een andere instelling gaat. (vergelijk: persoonsgebonden budget)

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een zorgbudget dat door de individuele zorgbehoevende kan worden ingezet voor verschillende vormen van zorg. (vergelijk: persoonsvolgend budget)

Zorg in natura (ZIN)

Zorg in natura is zorg die door de zorgverlener is verleend en via het zorgkantoor wordt betaald. De kosten worden door het zorgkantoor rechtstreeks aan de zorgverlener vergoed. Een eventuele eigen bijdrage blijft natuurlijke wel voor eigen rekening.

MEE

MEE biedt informatie, advies of ondersteuning.
Zie voor meer informatie www.mee.nl

Per Saldo

Per Saldo is een belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.
Zie voor meer informatie www.persaldo.nl

WMO-pas

Dit is een taxi pas die aangevraagd kan worden door mensen die een WMO-indicatie hebben. Hiermee kun je tegen gereduceerd tarief in de regio reizen.
Zie voor meer infowww.rijksoverheid.nl/onderwerpen/stadsvervoer-en-streekvervoer/regiotaxi